خطاهای ماشین لباسشویی ال جی

/Tag:خطاهای ماشین لباسشویی ال جی

خطاهای ماشین لباسشویی کشویی ال جی – قسمت دوم

پیرو مقالاتی که در رابطه با پیام های خطا در ماشین لباسشویی ال جی داشتیم، در این مقاله به خطاهای ماشین لباسشویی ال جی کشویی می پردازیم. پیام خطایی که روی صفحه نمایشگر ماشین لباسشویی ظاهر میشود معمولا به سادگی و با طی مراحل ساده ای می تواند برطرف شود. ارور tCL: این ارور نشان می [...]

By | January 8th, 2018|پیام های خطا و ارورها|Comments Off on خطاهای ماشین لباسشویی کشویی ال جی – قسمت دوم

پیام های خطای ماشین لباسشویی ال جی کشویی-قسمت اول

پیرو مقالاتی که در رابطه با پیام های خطا در ماشین لباسشویی ال جی داشتیم، در این مقاله به پیام های خطای ماشین لباسشویی ال جی کشویی می پردازیم. پیام خطایی که روی صفحه نمایشگر ماشین لباسشویی ظاهر میشود معمولا به سادگی و با طی مراحل ساده ای می تواند برطرف شود. ارور dE1: پیام [...]

By | January 7th, 2018|پیام های خطا و ارورها|Comments Off on پیام های خطای ماشین لباسشویی ال جی کشویی-قسمت اول

پیام های خطای ماشین لباسشویی ال جی درب از بالا – قسمت سوم

برخی از پیام های خطای ماشین لباسشویی ال جی درب از بالا را در مقالات قبلی توضیح دادیم و مراحل برطرف کردن هر ارور را شرح دادیم. در این مقاله به توضیح ادامه این پیام های خطا می پردازیم.   http://www.dayservice.co/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/ ۱. ارور FE: این پیام زمانی بر نمایشگر ماشین لباسشویی ال جی ظاهر میشود [...]

By | January 5th, 2018|پیام های خطا و ارورها|Comments Off on پیام های خطای ماشین لباسشویی ال جی درب از بالا – قسمت سوم

خطاهای ماشین لباسشویی ال جی درب از بالا – قسمت دوم

برخی از خطاهای ماشین لباسشویی ال جی درب از بالا را در قسمت قبلی تحت عنوان "کدهای خطای ماشین لباسشویی ال جی –درب از بالا" توضیح دادیم و مراحل برطرف کردن هر کد خطا را شرح دادیم. در این مقاله به برخی دیگر از این خطاها می پردازیم. http://www.dayservice.co/%da%a9%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c/ ۱. ارور tCL: ارور tCL به [...]

By | January 4th, 2018|پیام های خطا و ارورها|Comments Off on خطاهای ماشین لباسشویی ال جی درب از بالا – قسمت دوم