اشتباهات رایج در استفاده از ماشین لباسشویی

اکثر خانم های خانه دار به اشتباه تصور می کنند که ماشین لباسشویی قادر به پاک کردن و از بین بردن تمامی قارچ ها و باکتریهاست اما اینطور نیست. استفاده نادرست از ماشین لباسشویی منجر به تولید و تکثیر قارچ ها و میکروب های خطرناک شده و ممکن است باعث بروز بیماری های پوستی و [...]