پیام های خطا و ارورها

/پیام های خطا و ارورها

خطاهای ماشین لباسشویی ال جی درب از بالا – قسمت دوم

برخی از خطاهای ماشین لباسشویی ال جی درب از بالا را در قسمت قبلی تحت عنوان "کدهای خطای ماشین لباسشویی ال جی –درب از بالا" توضیح دادیم و مراحل برطرف کردن هر کد خطا را شرح دادیم. در این مقاله به برخی دیگر از این خطاها می پردازیم. http://www.dayservice.co/%da%a9%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c/ ۱. ارور tCL: ارور tCL به [...]

By | January 4th, 2018|پیام های خطا و ارورها|Comments Off on خطاهای ماشین لباسشویی ال جی درب از بالا – قسمت دوم

کدهای خطا در ماشین لباسشویی ال جی-درب از بالا-قسمت اول

در این مقاله و مقالات بعدی به مجموعه کدهای خطا در ماشین لباسشویی ال جی مدل درب از بالا می پردازیم. هر پیام خطایی که بر روی نمایشگر ماشین لباسشویی نمایش داده میشود با انجام چند گام ساده می تواند برطرف شود. پیام های خطا در ماشین لباسشویی ال جی بسته به نوع ماشین لباسشویی [...]

By | January 3rd, 2018|پیام های خطا و ارورها|Comments Off on کدهای خطا در ماشین لباسشویی ال جی-درب از بالا-قسمت اول

خطاهای ماشین لباسشویی ال جی-درب از جلو-قسمت سوم

درمورد خطاهای ماشین لباسشویی ال جی که دربشان از جلو باز می شود در مقالات دیگر صحبت کرده ایم. بعضی دیگر از این خطاها در این مقاله همراه با روش رفع آنها توضیح داده شده اند. در مورد خطاهای مربوط به ماشین های لباسشویی که دربشان از بالا باز می شود به طور جداگانه در مقالات دیگری [...]

By | January 1st, 2018|پیام های خطا و ارورها|Comments Off on خطاهای ماشین لباسشویی ال جی-درب از جلو-قسمت سوم

ارورهای ماشین لباسشویی ال جی-درب از جلو-قسمت دوم

ارورهای ماشین لباسشویی ال جی بسته به اینکه دربشان از جلو باز میشود یا از بالا، یا انواع دیگر متفاوت است. در این مقاله ما به بخشی از پیام های خطا در ماشین لباسشویی ال جی که دربشان از جلو باز میشود پرداخته ایم. ارورهای این نوع از ماشین لباسشویی ال جی: OE,IE,UE,CL,LE,tCL,dE,CE,Sud,Cd,dE1,dE2, FE,PE,PF,tE در قسمت [...]

By | December 31st, 2017|پیام های خطا و ارورها|Comments Off on ارورهای ماشین لباسشویی ال جی-درب از جلو-قسمت دوم