تعمیر ماشین خشک کن

/تعمیر ماشین خشک کن

چرا ماشین خشک کن لباس روشن نمی شود؟

زمانی که یک ماشین خشک کن لباس روشن نمی شود، مشکل اغلب تشخیص مشکل بسیار سخت تر از تعمیر آن است. یک خشک کن چندین جزء الکتریکی دارد که می توانند خراب شده یا به درستی کار نکنند، نرسیدن برق به موتور یا المنت های گرمایی یا هر دو. کمتر پیش می آید که یک [...]

By | August 5th, 2018|تعمیر ماشین خشک کن|Comments Off on چرا ماشین خشک کن لباس روشن نمی شود؟

چگونه یک ماشین خشک کن را برای تعمیر آن باز کنیم؟

برای اینکه بدانید چگونه ماشین خشک کن را برای تعمیر آن باز کنیم، این مقاله را بخوانید. اگر چه یک ماشین خشک کن لباس به نظر غیرقابل نفوذ می رسد، اما باز کردن آن برای دسترسی به قسمتهای مختلف آن برای تعمیر بسیار آسان است. در حقیقت، به محض اینکه بدانید این کار چطور انجام می [...]

By | July 29th, 2018|تعمیر ماشین خشک کن|Comments Off on چگونه یک ماشین خشک کن را برای تعمیر آن باز کنیم؟

ماشین خشک کن لباس به درستی گرم نمی شود

زمانی که ماشین خشک کن لباس به درستی گرم نمی شود اما مخزن آن می چرخد، به این علت است که مسئله ای باعث توقف منبع گرمایی شده است. خشک کن لباس را به مدت دو دقیقه روشن کنید، مطمئن شوید که ماشین یا کنترل را روی "گرم نکردن" مانند "Fluff"  یا "Wrinkle Release"  که [...]

By | June 19th, 2018|تعمیر ماشین خشک کن|Comments Off on ماشین خشک کن لباس به درستی گرم نمی شود

مشکل خاموش و روشن شدن ماشین خشک کن الکتریکی

در این مقاله به مشکل خاموش و روشن شدن ماشین خشک کن الکتریکی پرداخته ایم. به این معنی که یا ماشین خشک کن خود به خود خاموش و روشن می شود و یا خاموش نمی شود. ماشین خشک کن الکتریکی خود به خود خاموش و روشن می شود  بر طبق تماس یکی از مشتریان، ابتدا [...]

By | June 17th, 2018|تعمیر ماشین خشک کن|Comments Off on مشکل خاموش و روشن شدن ماشین خشک کن الکتریکی