برای پی بردن به راز و رمز اینکه چگونه ماشین خشک کن را برای تعمیر آن باز کنید، کافی است قدمهایی که در این مقاله آمده است  را دنبال کنید.

اگرچه یک ماشین خشک کن یک دستگاه خانگی تقریبا غیر قابل نفوذ به نظر می رسد، اما به آسانی می توانید آنرا باز کنید و به قسمتهای مختلف آن برای تعمیر دسترسی داشته باشید. در حقیقت، از آنجا که دانستن این موضوع خیلی ساده است، راه خوبی نیز برای فهم دقیق تر این است که ماشین خشک کن چگونه کار می کند.

بسته به اینکه چه کاری می خواهید انجام دهید و چه قسمتی را می خواهید تعمیر کنید؛ می توانید قسمت بالایی، جلو، و پشت ماشین خشک کن را جدا کنید. قبل از هر گونه تعمیری مطمئن شوید که برق دستگاه قطع باشد و، اگر خشک کن گازی است، والف گاز را ببندید.

پیچهای زیر صافی خشک کن را باز کنید.

شکل ۱- پیچهای زیر صافی خشک کن را باز کنید.

پیچ ها و بخشهایی که از هم جدا کرده اید را یک جا نگهدارید و توالی آنرا بخاطر بسپارید که بتوانید به راحتی دوباره آنها را سرهم کنید.

در ادامه به مراحل باز کردن خشک کن درب از جلو برند Kenmore می پردازیم؛ اگر مدل و نوع ماشین شما متفاوت است، این مراحل تقریبا برای همه ماشین های خشک کن لباس صدق می کند، اما می توانید به دفترچه راهنمای ماشین خود نیز مراجعه کنید.

جدا کردن قسمت بالایی ماشین خشک کن

برای جدا کردن قسمت بالایی ماشین خشک کن، صافی یا سبد ماشین را بیرون بکشید (سبدی که رسوبات و کرکهای لباسها در آن جمع می شوند تا وارد مجرای فاضلاب و لوله های ماشین نشوند) زیر این قسمت، پیچهایی که بخش بالایی خشک کن را نگه می دارند را بپیچانید و باز کنید. در بعضی از خشک کن ها، باید پیچهایی که در قسمت بالایی پنل پشتی ماشین قرار دارد نیز باز شوند.

از یک کاردک برای رها کردن گیره هایی که بخش بالایی خشک کن را نگه داشته اند استفاده کنید.

شکل ۲- از یک کاردک برای رها کردن گیره هایی که بخش بالایی خشک کن را نگه داشته اند استفاده کنید.

همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، کاردک را حدود ½ 2 اینچ از گوشه جلویی ماشین بین بخش بالایی و یکی از طرفین ماشین خشک کن فرو برده و محکم فشار دهید.

به محض اینکه بخش بالایی ماشین خشک کن رها شد، شما می توانید آنرا به بالا کشیده و جدا کنید.

شکل ۳- به محض اینکه بخش بالایی ماشین خشک کن رها شد، شما می توانید آنرا به بالا کشیده و جدا کنید.

بخش بالایی را ماشین را به سمت بالا بکشید و آنرا با دقت بصورت شیب دار کنار دیوار پشت ماشین خشک کن قرار دهید. زیرا سیمها مانع از این می شوند که شما بخش فوقانی را کاملا از ماشین جدا کنید.

جدا کردن پنل پشتی ماشین خشک کن

جدا کردن قسمت عقب ماشین خشک کن سخت تر و تکنیکی تر از بخش بالایی آن است. نه بخاطر روشی که بخش عقبی متصل شده (تنها با پیچ متصل شده است) بلکه به دلیل اینکه معمولا شما باید خشک کن را از دیوار دور کنید و جلو بکشید. سپس تهویه خشک کن را به همین ترتیب از آن جدا کنید. خوشبختانه، جدا کردن بخش بالایی و پشتی ماشین خشک کن برای اکثر تعمیرات کافی است.

جدا کردن قسمت جلوی خشک کن

برای باز کردن بخش جلویی ماشین خشک کن، از پنل سینی پایین شروع کنید. پیچهای این قسمت را باز کنید و آنرا درآورید (شکل ۴-الف).

ساپورت کردن مخزن و درآوردن پنل جلویی

شکل ۴-الف – ساپورت کردن مخزن و درآوردن پنل جلویی

سپس بخش زیرین مخزن را همانطور که در شکل نشان داده می شود با استفاده از دو بلاک یا آجر حمایت کنید؛ تا زمانی که قسمت جلویی خشک کن را کاملا از جا در می آورید، مخزن پایین نیافتد (شکل ۴-ب).

جدا کردن سینی پایین پنل جلویی

شکل ۴-ب-جدا کردن سینی پایین پنل جلویی

پیچها یا گیره هایی را پیدا کنید که پنل جلویی و پنلها ی کناری را نگه میدارد، آنها را باز کنید و از جای خود خارج کنید. همچنین سیم های بین بدنه اصلی خشک کن و درب آنرا جدا کنید. سپس کافی است که قسمت جلویی را به سمت بالا بکشید و ازجای خود خارج کنید.

با دسترسی به کمربند خشک کن، قرقره زنجیر، والف گاز، و بخشهای دیگر، شما می توانید بسیاری از تعمیرات مختلف را انجام دهید.

منبع: https://www.hometips.com/repair-fix/dryer-open.html

ترجمه: یاسمن دارابی