بعد از اینکه لباس های کثیف را طبقه بندی کردید، جیب لباس ها را خالی کردید، اکنون زمان آن است که لباس ها را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید. بسته به نوع ماشین لباسشویی که دارید نحوه قرار دادن لباس ها در ماشین متفاوت است. در این مطلب شما خواهید آموخت که چطور لباس ها را داخل ماشین لباسشویی قرار دهیم تا بهتر شسته شوند؟

نحوه قرار دادن لباس ها در ماشین لباسشویی درب از بالا

ماشین های لباسشویی درب از بالا یک مخلوط کننده مرکزی دارند که لباس ها را داخل آب و مایع شوینده حرکت می دهد. این مخلوط کننده بصورت عمودی در مرکز کف مخزن ماشین لباسشویی قرار دارد. برای اینکه لباس ها بهتر تمیز شوند، خیلی مهم است که لباس ها را حول همین مخلوط کننده بچینید بطوری که تعادل در اطراف آن حفظ شود.

بسته به نوع ماشین لباسشویی که دارید نحوه قرار دادن لباس ها در ماشین متفاوت است. در این مطلب شما خواهید آموخت که چطور لباس ها را داخل ماشین لباسشویی قرار دهیم تا بهتر شسته شوند؟

شکل1. مخلوط کننده ماشین لباسشویی درب از بالای استاندارد

هرگز ماشین را بیشتر از ظرفیتش پر نکنید زیرا باعث عدم تعادل ماشین حین شستشو می شود و تراز ماشین را برهم می زند در نتیجه ماشین حین کار تکان خواهد خورد.

چنانچه ماشین لباسشویی شما پخش کننده ماده شوینده اتوماتیک ندارد، ابتدا ماده شوینده مناسب ماشین لباسشویی خود را به مخزن خالی ماشین به اندازه کافی و توصیه شده اضافه کنید. این موضوع خیلی مهم است زمانی که از پک های شوینده ای استفاده می کنید که تنها به اندازه یک بار استفاده در آنها ماده شوینده قرار دارد. این پک ها باید داخل آب تا حد امکان باقی بمانند تا بطور کامل حل شوند. این دسته از پک ها را هرگز داخل پخش کننده ماده شوینده اتوماتیک قرار ندهید. اکنون زمان آن است که دیگر افزودنی های پاک کننده مانند سفید کننده یا نرم کننده را به پخش کننده اتوماتیک اضافه کنید.

سپس، چرخه شستشو و درجه آب مناسب لباس ها را انتخاب کنید. سپس لباس ها را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید، همانطور که پیشتر گفته شد آنها را حول مخلوط کننده مرکزی بچینید. اگر لباس ها و پارچه های بزرگ مانند روتختی یا ملحفه را می خواهید بشویید هر کدام از آنها را در یک سمت مخلوط کننده قرار دهید. هر کدام را دور مخلوط کننده نگذارید زیرا دور مخلوط کننده می پیچد و مانع از چرخش مخلوط کننده خواهد شد. سعی کنید تعادل دو طرف  مخلوط کننده حفظ شود. سعی کنید اقلام بزرگ و کوچک را در هر بار شستشو با هم قرار دهید تا عمل شستشو به درستی انجام شود. اکنون ماشین لباسشویی آماده است تا کار خود را آغاز کند.

نحوه قرار دادن لباس ها داخل ماشین لباسشویی درب از بالای HE

ماشین های لباسشویی درب از بالای HE نسبت به ماشین های لباسشویی استاندارد معمولی میزان قابل توجهی در مصرف آب صرفه جویی می کنند. در این دسته از ماشین ها برای اینکه لباس ها در کمترین سطح آب حرکت کنند، مخزن حول یک محور افقی می چرخد و خبری از مخلوط کننده مرکزی نیست.

در رابطه با اضافه کردن مواد شوینده و نرم کننده مشابه ماشین های لباسشویی درب از بالای معمولی عمل کنید. چرخه و دمای آب مناسب را انتخاب کنید سپس لباس ها را داخل ماشین قرار دهید. نکته کلیدی این است که لباس ها در مرکز مخزن جمع نشوند. لباس های کثیف را اطراف لبه مخزن توزیع کنید. این کار به تعادل ماشین کمک می کند و اجازه می دهد لباس ها به راحتی بچرخند و بهتر شسته شوند.

لباس های کثیف را اطراف لبه مخزن توزیع کنید. این کار به تعادل ماشین کمک می کند و اجازه می دهد لباس ها به راحتی بچرخند و بهتر شسته شوند.

شکل2 ..لباس های کثیف را اطراف لبه مخزن توزیع کنید.

 

در این مدل نیز دقت کنید که بیش از ظرفیت ماشین، لباس داخل آن قرار ندهید.

چگونه لباس ها را داخل ماشین لباسشویی درب از جلو HE قرار دهیم؟

ماشین های لباسشویی درب از جلو برای دهه ها در اروپا استفاده می شدند اما در بازار آمریکا تقریبا جدید هستند. ماشین های لباسشویی درب از جلو با پر کردن کف تیوب داخلی با آب و چرخش آن و جاذبه زمین عمل شستشو را انجام می دهد. از مخلوط کننده مرکزی برای چرخش لباس ها در آب.استفاده نمی کند.

تمامی ماشین های لباسشویی درب از جلو میزان کمتری آب نسبت به ماشین های لباسشویی درب از بالای استاندارد استفاده می کنند. اکثر آنها یک پخش کننده اتوماتیک برای توزیع مواد شوینده و نرم کننده دارند. در ماشین های لباسشویی درب از جلو HE از پک های یک بار مصرف شوینده و افزودنی های پاک کننده خشک مانند جوش شیرین و امثالهم استفاده نکنید. از پاک کننده ها و شوینده هایی که باید به طور مستقیم به مخزن ماشین لباسشویی و قبل از قرار دادن لباس ها اضافه شوند استفاده نکنید.

در ماشین های لباسشویی درب از جلو، لباس ها باید همزمان داخل ماشین قرار داده شوند فقط دقت کنید که به هم گره نخورده باشند. بازهم دقت کنید که بیش از ظرفیت ماشین، لباس قرار ندهید. البته این نکته را هم در نظر بگیرید که ماشین لباسشویی زمانی که با ظرفیت تکمیل بهتر و موثرتر کار می کند نسبت به زمانی که کاملا پر نیست.

اگر لباس شما لک شده و لک آن به راحتی پاک نمی شود بهتر است آنرا مدت بیشتری داخل مخلوط آب و شوینده داخل ماشین قرار دهید. سپس چرخه را آغاز کنید.

ماشین لباسشویی چه میزان لباس را می تواند داخل خود جای دهد؟

ظرفیت معمولی ماشین لباسشویی می تواند یک یا دو ملحفه، چندین روبالشی، دو یا سه تی شرت و تعدادی آیتم کوچک مانند لباس زیر را داخل خود جای دهد. اگر هنوز دفترچه ماشین لباسشویی خود را دارید، می توانید بیشترین میزان و بهینه ترین میزانی که می توانید لباس داخل ماشین لباسشویی قرار دهید را پیدا کنید. طوری ماشین را پر کنید که لباس ها فضای برای چرخش و حرکت داخل آب داشته باشند و بهتر شسته شوند.

منبع: https://www.thespruce.com/how-to-load-a-clothes-washer-2146339

ترجمه: یاسمن دارابی