پیرو مقالاتی که در رابطه با پیام های خطا در ماشین لباسشویی ال جی داشتیم، در این مقاله به پیام های خطای ماشین لباسشویی ال جی کشویی می پردازیم. پیام خطایی که روی صفحه نمایشگر ماشین لباسشویی ظاهر میشود معمولا به سادگی و با طی مراحل ساده ای می تواند برطرف شود.

ارور dE1:

پیام خطای dE1 نشان میدهد که کشو به درستی بسته نشده است.

راه حل:

کشو را باز کنید و دوباره ببندید به طوری که پیام خطا از نمایشگر حذف شود.

ارور IE:

ارور IE نشاندهنده این است که منبع آب مشکل پیدا کرده است. بعضی از مسائلی که باعث بروز چنین خطایی می شود:

شیرهای آب کاملا باز نیستند.

مطمئن شوید که شیرهای آب منبع کاملا باز باشند.

شیرهای منبع آب ماشین لباسشویی کشویی ال جی

شیلنگ های آب ممکن است زخمی شده باشند، شل شده و یا جوش داده شده باشند.

مطمئن شوید که شیلنگ های آب زخمی نشده باشند.

شیرهای ورودی ماشین لباسشویی کشویی ال جی

فشار آب پایین

مطمئن شوید که فشار آب مناسب است و شیرهای آب کاملا باز هستند.

فشار آب پیشنهادشده بین 14.5 psi و 80 psi است. اگر فشار منبع آب بیشتر از 116 psi است، یک والف کاهش فشار باید نصب شود.

چک کنید که فیلترهای ورودی آب با املاح آب بسته نشده باشند

۱. منبع آب را خاموش کنید.

۲. شیلنگ های ورودی را از پشت ماشین لباسشویی جدا کنید. مطمئن شوید که سطل آب برای تخلیه آب باقیمانده در شیلنگ ها در دسترس داشته باشید.

۳. با استفاده از یک سوزن بینی فیلتر را جدا کنید.

درآوردن فیلتر ورودی ماشین لباسشویی کشویی ال جی

۴. چنانچه لازم است فیلتر را تمیز کنید و آب کشی کنید.

۵. دوباره فیلتر را سر جای خود قراردهید.

۶. شیلنگ ها را به پشت ماشین لباسشویی وصل کنید و منبع آب را روشن کنید.

نحوه شستن و تمیزکردن فیلتر ورودی ماشین لباسشویی کشویی ال جی

ارور OE:

کد خطای OE نشاندهنده این است که مشکل تخلیه آب وجود دارد. بعضی از مواردی که منجر به بروز کد خطای OE میشوند در زیر ذکر شده اند:

شیلنگ های تخلیه مسدود شده، زخمی شده، یا شل شده اند.

راه حل:

۱. مطمئن شوید که هیچ گونه مانعی سر راه شیلنگ تخلیه وجود نداشته باشد.

۲. اطمینان حاصل کنید که ارتفاع زه کشی بیشتر از 53” بالای سطح زمین نباشد. ماشین لباسشویی نمی تواند آب را به ارتفاع بالاتر از این مقدار هل دهد.

چگونه تخلیه انجام شود:

 •  گزینه RINSE+SPIN را روی کنترل پنل انتخاب کنید.
 • دکمه EXTRA RINSE را 5 بار فشار دهید تا زمانی که چراغ نشانگر SPIN ONLY روی نمایشگر روشن شود.

نمایشگر ماشین لباسشویی کشویی ال جی

چنانچه متد RINSE+SPIN کار نکند:

 • یک سطل زباله تهیه کنید.
 • تیوب تخلیه را از سمت چپ داخل در جدا کنید.
 • ماشین لباسشویی را تخلیه کنید.
 • تیوب تخلیه را دوباره نصب کنید و در تمام مسیر فشار دهید تا از نشتی جلوگیری کنید.

ارور UE یا Ub:

کد خطای UE نشان میدهد که وزن داخل ماشین لباسشویی به طور مساوی تقسیم نشده است. این امر می تواند به یکی از دلایل زیر رخ دهد:

 • عمل متعادل کردن بار داخل ماشین لباسشویی به درستی انجام نشده است.
 • میزان لباس داخل ماشین بسیار کم است.
 • آیتم های سنگین و سبک باهم داخل ماشین قرار داده شده اند.

ماشین لباسشویی هر بار را برای ایجاد تعادل قبل از شروع چرخش چک می کند. اگر عدم تعادلی تشخیص داده شد، ماشین لباسشویی تلاش میکند که بار را با اضافه کردن آب بیشتر و تکرار چرخه آبگیری تنظیم کند. این امر ممکن است به زمان شستشو اضافه کند.

 • کشو را باز کنید و لباس هارا دوباره در مخزن ماشین لباسشویی پخش کنید.
 • اگر میزان لباسهای داخل ماشین لباسشویی خیلی کم است، زمانی اضافه برای حل عدم تعادل بار نیاز است.

منبع:

http://www.lg.com/us/support/product-help/CT10000010-20150140270078-other-error-codes

ترجمه: تیم تخصصی دی سرویس – یاسمن دارابی