برخی از خطاهای ماشین لباسشویی ال جی درب از بالا را در مقاله دیگری تحت عنوان “کدهای خطای ماشین لباسشویی ال جی –درب از بالا” توضیح دادیم و مراحل برطرف کردن هر کد خطا را شرح دادیم. در این مقاله به برخی دیگر از این خطاها می پردازیم.

ارور tCL:

ارور tCL به این معنی است که زمان تمیز کردن محفظه ماشین لباسشویی است که با اجرای چرخه تمیز کردن وان یا tub clean cycle انجام میشود.

  • محفظه ماشین لباسشویی را خالی کنید، مواد شوینده را داخل محفظه مواد شوینده بریزید و برنامه تمیزکردن را اجرا کنید.
  • گر میخواهید از این برنامه چشم پوشی کنید و زمان دیدن این ارور، این چرخه را اجرا نکنید، انتخابگر برنامه ماشین لباسشویی را بچرخانید، یا دکمه های انتخاب را فشار دهید و برنامه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  • پیام یادآوری دوباره برای تعدادی از چرخه ها نمایش داده می شود، سپس تا برنامه تمیز کردن محفظه بعدی از صفحه نمایشگر محو می شود.

ارور DE:

کد خطای dE به این معنی است که ماشین لباسشویی نتوانسته کشو را قفل کند. این مشکل می تواند نتیجه یکی از مشکلات زیر باشد:

۱. ارور dE1 نشان میدهد که کشو به درستی بسته نشده است.

راه حل: کشو را باز کنید و دوباره ببندید.

۲. ارور dE2 نشان میدهد که کشو  بسته است اما قفل نشده است.

راه حل:

آ. ماشین لباسشویی را خاموش کنید.

ب. کشو را بکشید تا باز شود.

پ. چرخه را دوباره شروع کنید.

ج. کشو را به درستی ببندید.

ارور DL:

این پیام خطا نشان میدهد که قفل سوئچ درب به درستی عمل نمی کند. بعضی از موارد زیر ممکن است منجر به بروز چنین خطایی شوند:

۱.ممکن است که چیزی داخل درب ماشین لباسشویی گیر کرده باشد.

راه حل:

آ. آیتم را از ماشین لباسشویی خارج کنید.

ب. به مدت 10 ثانیه ماشین لباسشویی را از برق بکشید.

پ. دوباره به برق وصل کنید، و برنامه مورد نظر را دوباره اجرا کنید.

۲.سوئیچ در درست کار نمی کند.

۳.خود قفل در آسیب دیده است.

چنانچه کد خطای dL همچنان باقی است، ماشین لباسشویی نیاز به تعمیر دارد، لطفا در این صورت با تکنسین های ما در دی سرویس تماس بگیرید.

ارور DR:

این یک ارور نیست. DR نشان میدهد که زمان اجرای برنامه انتخاب شده تمام شده و ماشین لباسشویی بصورت اتوماتیک در حال تخلیه آب است.

این قضیه ممکن است در موارد زیر رخ دهد:

۱.ماشین لباسشویی در خلال اجرای برنامه ایستاده است، و به مدت 8 دقیقه بدون اینکه ادامه چرخه را انجام دهد به حالت استندبای باقی می ماند.

۲. اگر ماشین لباسشویی روش است و به مدت 4 دقیقه بصورت استندبای باقی می ماند بدون اینکه برنامه را شروع کند.

در این دو حالت، DR نمایش داده خواهد شد تا عمل ماشین لباسشویی را مشخص کند.

ارور CE:

این ارور زمانی نشان داده میشود که محفظه ماشین لباسشویی نمی تواند بعد از سه دقیقه یا 6 چرخش، به سرعت چرخش 20 دور بر دقیقه برسد.

راه حل:

ماشین لباسشویی به تعمیرات تخصصی نیاز دارد. ماشین لباسشویی را از برق بکشید تا زمانی که تعمیرات کامل شود. برای ارسال تکنسین های دی سرویس در اسرع وقت با ما تماس بگیرید.

منبع:

http://www.lg.com/us/support/product-help/CT10000010-20150140270078-other-error-codes#

ترجمه: تیم تخصصی دی سرویس – یاسمن دارابی