بیشتر مشکلات ماشین خشک کن از منبع گرمایی آن نشات میگیرد. مثلا اینکه خشک کن به اندازه کافی گرم نمی شود. از آنجایی که ماشین خشک کن لباس وسیله پیچیده ای نیست، تعمیر آن معمولا بسیار آسان و قابل فهم است. با اندکی مهارت قادر خواهید بود ماشین خشک کن خود را تعمیر کنید. برای اینکه تشخیص دهید که مشکل خشک کن لباس شما از کجاست، این مقاله را بخوانید.

بخوانیم – خشک کن لباس چگونه کار می کند

نکات امنیتی در تعمیر خشک کن

زمانی که می خواهید ماشین خشک کن لباس خود را تعمیر کنید نیاز است که یک سری از معیارهای اولیه ایمنی و مراقبت را بدانید. چه خشک کن شما گازی است چه الکتریکی، قبل از هر کاری ابتدا آنرا از برق بکشید. چنانچه خشک کن لباس شما گازی ست، والف گاز دستگاه را نیز ببندید.

تعمیر ماشین خشک کن باعث می شود که خشک کن صدای کمی تولید کند و به نرمی بچرخد. صافی که رسوبات و کرک های لباس در آن جمع می شود را در هر بار استفاده تمیز کنید. اگر چرخه خشک کردن هر بار طولانی تر می شود به این معنی است که تهویه خشک کن نیاز به تمیز شدن و تعمیر دارد.

صافی که رسوبات و کرک لباسها جمع میشود را در هر بار استفاده تمیز کنید.

صافی که رسوبات و کرک لباسها جمع میشود را در هر بار استفاده تمیز کنید.

اگر شما بوی گاز نزدیک شیر گاز خشک کن استشمام می کنید، کبریت روشن نکنید یا کلید چراغ را نزنید. از هیچ وسیله ای که تولید جرقه میکند نیز استفاده نکنید زیرا باعث انفجار خواهد شد. در چنین موقعیتی سریعا والف گاز متصل به خشک کن را ببندید.

اگر بوی گاز کمتر شد، هوای محل را تهویه کنید، منتظر بمانید تا هوا کاملا تمیز شود و چراغ راهنما دوباره روشن شود. اگر بوی گاز خیلی قوی است، افراد را از محل بوی گاز دور کنید، درها را باز بگذارید تا هوا تهویه شود. والف گاز را ببندید، گازمتر را روی لوله گاز قرار دهید. والف گاز را با آچار به اندازه 90 درجه بچرخانید. سپس با شرکت گاز تماس بگیرید.

خشک کن به اندازه کافی گرم نمی شود

وقتی که خشک کن هوا را گرم نمی کند اما مخزن می چرخد، به این معنی است که چیزی عملکرد منبع گرمایی را مختل کرده است. خشک کن را به مدت دو دقیقه روشن کنید، مطمئن شوید که خشک کن روی گزینه “Fluff” یا “Wrinkle Release” تنظیم نشده باشد.

در خشک کن های الکتریکی، اگر گرما تولید نشود یعنی قطع کننده مدار یا فیوزی که روشن و خاموش شدن را کنترل میکند از کار افتاده است، فیوز را عوض یا ریست کنید. بدانید که یک خشک کن ممکن است دو فیوز یا قطع کننده مدار داشته باشد. موتور با یکی از آنها هم می تواند کار کند، اما المنت گرمایی برای کار کردن به هردوی آنها نیاز دارد.  در بعضی از مواقع نیز خشک کن الکتریکی بدلیل شکسته شدن المنت گرمایی قادر به کار کردن نخواهد بود. در این صورت با تعمیرکار متخصص برای تعمیر ماشین خشک کن خود تماس بگیرید.

همیشه مطمئن باشید که ماشین خشک کن بدرستی تنظیم شده باشد.

همیشه مطمئن باشید که ماشین خشک کن بدرستی تنظیم شده باشد.

در خشک کن گازی، اگر فکر می کنید که کسی ممکن است منبع گاز را بسته باشد، والف گاز پشت خشک کن را چک کنید. مطمئن شوید که والف گاز باز است و همچنین مطمئن شوید که والف گاز اصلی منزل نیز باز باشد.

بخوانیم- تایمر خشک کن درست کار نمی کند

بسیاری از خشک کن های مدرن مجهز به احتراق الکتریکی هستند. اگر احتراق الکتریکی گرم نمی شود، با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید. در مورد خشک کن های قدیمی، مطمئن شوید که چراغ راهنما کار میکند. در غیر اینصورت، آنرا دوباره روشن کنید؛ دستور و عملکرد روشن کردن چراغ در دفترچه راهنما نوشته شده .

منبع: 

ترجمه: یاسمن دارابی